English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

А на Оној, Кој може да направи неспоредливо повеќе, отколку што можеме да бараме или замислиме, според силата што дејствува во нас -
Нему нека Му биде слава во црквата и во Христос Исус во сите поколенија засекогаш. Амин!
Ефешаните, Chapter 3:20-21

во тој ден ке речете: "Славете Го Господа, повикувајте Го името Негово; разгласувајте ги ме у народите делата Негови; напомнувајте дека името Негово е големо;
Исаија, Chapter 12:4

Вести: 


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Зашто Бог толку го засака светот

Знајте дека Господ го запазил Својот светија MACEDONIAN

Со цел да го величаат Бога сме подготвени за вас песните videorecording на пејачот, композитор и евангелист - Џорџ Zmozek.
Можете да го најдете тука на песни - фали во многу јазици со цел за слава на името на Исус.
Веднаш по создавањето на новата песна на videorecord и врз основа на поддршка од нашите соработници во врска со преведувањето на вашиот роден јазик и повратни информации од нив, новиот videorecordings ќе биде подготвен тука за вас секој ден.
Ќе ни биде мило да ти пратам информации, како за новите видео-песни - молам стави ја Вашата e-mail адреса тука.

With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:

E-mail:

Зашто Бог толку го засака светотShare with friends on Facebook

Зашто Бог толку го засака светот,
што Го даде Својот Единороден Син,
та секој кој верува во Него да не загине,
туку да има вечен живот.

I know who loves me

I know who loves me

Знајте дека Господ го запазил Својот светија MACEDONIAN

Знајте дека Господ го запазил Својот светија MACEDONIAN

Зашто Бог толку го засака светот

Зашто Бог толку го засака светот

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 

TOP 20


I know who loves me


Знајте дека Господ го запазил Својот светија MACEDONIAN


Зашто Бог толку го засака светот


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD